Черный Пес Петербург CD1

Черный Пес Петербург CD1

ДДТ

Released:1993
(68) 01 - prologa
(69) 02 - novie blokadniki
(70) 03 - Styx
(71) 04 - hram
(72) 05 - beda
(73) 06 - ti ne odin
(74) 07 - ya ostanovil vremya
(75) 08 - v eto
(76) 09 - Post intelligent
(77) 10 - terrorist


DUDUKI.NET .:. Music portal